Yalaleke Fikir Part 22– Kana TV Dubbing Amharic Drama

#Ethiopia , #KanaTV , #YalalekeFikir Yalaleke Fikir Part 23 : https://youtu.be/y6_IoUAinYM Yalaleke Fikir Part 22– Kana TV Dubbing Amharic Drama
1 week ago
 • YalalekeFikir
 • Ethiopia
 • KanaTV
 • Yalaleke Fikir Part 22

Comments

 • Belaynesh Akele
  • Belaynesh Akele
  • ከማል የኔ ጀግና እንደው ኢሚር ሁሉ በሌሎች ስዎች ኃይል የምታደርገው እርባና ቢስ ነገር ነህ.
 • Fatty Mohammad
  • Fatty Mohammad
  • ከማል ሥወድህ እኮ ኢሜር ሁሉም በሠው እንጂ በራሥ አንድም ነገር አታደርግም ከከማል ጋር መጋፈጥ ተው ይቅርብክ ነገ ውረደት ነው የሚገጥምክ.
 • Jemanesh Asrat
  • Jemanesh Asrat
  • Yene Konjo kemal.
 • እዩ ወሎየዋ
  • እዩ ወሎየዋ
  • Ye kemale ehiti edifashe.
 • መታገስ ዋጋ አለው ተመስገን አምላኬ ሆይ
  • መታገስ ዋጋ አለው ተመስገን አምላኬ ሆይ
  • የኢሚር አባት ሲያስፈራ ጎበዝ ከማል.